• 2015-07-02 15:30 Uncategorized, Tema

  A geopolitical perspective on Swedish economic exposure

  An English translation of the previously published report ”What’s at stake? A geopolitical perspective on the Swedish economic exposure in Northeast Europe” is now available for download: What’s at stake?

  Countries included in the analysis, besides Sweden, are Russia and all common neighbouring countries: Finland, Denmark, Norway, Poland and the Baltic states. The aim of the report is to stimulate discussion about the impact of security on economic growth prospects.

  The report consist of three parts. The first describes Swedish companies’ trade and investment exposure in the area, which provides a factual base concerning the economic activity at stake. The second part is an outline of the geopolitical realities and risks based on the evolving regional security environment. The third part presents three scenarios concerning the geopolitical developments and their possible consequences.

  The overall conclusion is that Sweden’s economic exposure is significant, despite the more limited direct exposure to Russia. The report shows that:

  1. The region is of great, and increasing, importance for the Swedish economy
  Trade with countries in the region has increased faster than with the rest of the world, and amounts to 475 billion SEK in exports annually. Direct investment in the region amounts to more than 800 billion SEK, which is 31 percent of total Swedish foreign direct investment.

  2. The Baltic states and Poland should be considered a “fourth Nordic neighbour”
  The economic exchange with the Baltic States and Poland has grown rapidly, especially in terms of direct investments and imports. Collectively these countries are as large a trading partner as each of Sweden’s Nordic neighbours. They are also growing in importance. Given their proximity and higher exposure to Russian markets, geopolitical uncertainty can have bigger economic consequences than ever before.

  3. The geopolitical risk has escalated considerably since Russia’s intervention in Crimea
  The Russian propensity to use military force to achieve political goals has profoundly upset the regional security environment. Despite Russia’s economic difficulties, military expenditure continues apace through a redistribution of resources which further undermines stability in the region.

  4. Further deterioration of the security environment should not be ruled out
  We describe three risk scenarios: Disintegration, where the Russian centre is unable to maintain control of its periphery, and where the EU becomes similarly fractured; Ultra-nationalism, with an increasingly belligerent Russia that seeks to  expand it’s territory to include Russian speaking enclaves in other countries, as in east Ukraine; and a Test of strength, an attempt to shatter NATO’s credibility as an alliance through an incursion into the Baltic states.

  5. Heightened uncertainty requires companies to revise planning
  If the tensions in the region continues to rise, many companies will be affected. They need to prepare for compliance with further sanctions, review supplies of strategic goods and components, and ensure adequate security arrangements, particularly for IT security.

  info
 • 2015-05-08 15:31 Tema, Outlook, Uncategorized

  Vad står på spel?

  Idag publicerar Svensk Tillväxtbarometer en temarapport som behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020. Rapporten Vad står på spel?, författad av Benjamin Ståhl och Johan Wiktorin, presenterades på ett frukostseminarium hos VINNOVA. Seminariet webbsändes och kan ses i sin helhet här: webbsändning.

  Slutsatserna av rapporten är:

  • Närområdet, och särskilt Baltikum och Polen, är av stor betydelse för svenska företag. Handelsutbytet växer snabbare än med övriga världen och 2014 exporterades för 475 miljarder dit. Företagen har över 800 miljarder investerade i området. Investeringarna i Baltikum och Polen har fyrfaldigats det senaste årtiondet, vilket gör att de är lika viktiga som våra andra tre nordiska grannländer.
  • Den geopolitiska risken har eskalerat betydligt sedan Ukraina, och ett klart försämrat säkerhetsläge bör inte uteslutas. Rapporten går igenom utvecklingen av försvarsutgifter och Rysslands militärdoktrin.
  • De makroekonomiska effekterna av sanktioner, motsanktioner och distanseringen mellan Ryssland och EU är än så länge små. För enskilda svenska sektorer och företag är konsekvenserna dock stora. De största effekterna sker på den ryska marknaden, där ekonomin är tydligt påverkad av sanktioner, oljepriset och styret, med mycket begränsad tillväxtpotential.

  I rapporten beskrivs också tre riskscenarier: Sönderfallet med utbrytningsförsök från bland annat Kaliningrad och en försvagad europeisk beslutskraft; Ultranationalism, där situationen i Ukraina förvärras och där liknande utveckling påbörjas i Vitryssland; samt Direkt kraftmätning som innebär en utmaning av Nato som säkerhetsgarant för Europa.

  Svenska företag bör, mot den här bakgrunden, säkerställa att:

  • Beredskapen är god för att efterleva existerande och eventuellt utvidgade sanktioner
  • Försörjningen av strategiska insatsvaror är säkrad
  • Verksamheten är skyddad från otillbörliga intrång, särskilt IT
  • Goda relationer med kunder upprätthålls, trots mellanstatliga spänningar.

  Rapporten kan laddas ner här: Vad står på spel?

  info
 • 2014-05-13 15:36 Uncategorized

  Ny rapport från Teknikföretagen: ”Företag som expanderar utomlands klarar sig bättre”

  Anders Rune, ledamot av Svensk Tillväxtbarometers fakultet, har i sin roll som chefsekonom på Teknikföretagen nyligen lanserat en rapport av intresse för svensk exportindustri.

  ”Teknikföretagen har i en ny rapport ” Svensk teknikhandel i en växande värld” undersökt hur handeln med teknik utvecklats sedan 1995. Resultaten visar på en i många fall dramatisk förändring både för Sverige, men också för flertalet andra högkostnadsländer.

  Lågkostnadsländer, framför allt Kina, har på relativt kort tid gått från låg nivå till dagens 40 procent av den globala handeln med teknikvaror. Kina är sedan 2008 världens enskilt största exportör av teknik. Inom tele och elektronik har Kina t ex ökat sin andel av världshandeln från dryga 4 procent år 2000 till hela 30 procent.

  Problemet för Sverige och andra högkostnadsländer är att de inte hängt med på hemmaplan i den globala tillväxten. Däremot följer stora svenska multinationella bolag väl med i den globala ekonomiska tillväxten.

  En viktig förklaring är just det höga kostnadsläget. Men det finns också undantag. Länder som Tyskland, Österrike och Sydkorea har i stort sett hållit ställningarna.

  Rapporten innehåller fakta om teknikhandeln med varor som inte tidigare sammanställts på ett så komplett sätt som här. Rapporten visar också att fler länder har blivit specialiserade i sin export av teknikvaror och därmed att den internationella konkurrensen har intensifierats.”

  Rapporten i sin helhet kan hämtas via denna länk.

  info